previous arrow
next arrow
Slider
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ໂຮງງານ C&A Lao Air Catering ຂອງພວກເຮົາ
 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

        ຊີ ແອນດ໌ ເອ ກຣຸບ (C&A Group) ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍທ່ານ ນາງ ສົມຈິດ ວົງສໍາອາງ ໃນວັນທີ 10/10/1989 ຊຶ່ງກ່ອນນັ້ນໃຊ້ຊື່ ຊີ ແອນດ໌ ເອ ເບເກີຣີ່ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການ ຂະໜົມ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ເພື່ອບໍລິການລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຕໍ່ມາໄດ້ຂະຫຍາຍກິດຈະການເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ເຮັດອາຫານຮ້ອນ ແລະ ເຢັນສົ່ງໃຫ້ກັບທາງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 01/07/2001 ຊຶ່ງໃຊ້ຊື່ ຊີ ແອນດ໌ ເອ ເບເກີຣີ່ ແອນດ໌ ແຄັດເທີຣິ່ງ ມາຮອດກາງປີ 2015 ທຸລະກິດໄດ້ຂະຫຍາຍເພິ່ມຂຶ້ນແລະໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ ຊີ ແອນດ໌ ເອ ກຣຸບ ມີທຸລະກິດໃນກຸ່ມດັງນີ້: ຊີ ແອນດ໌ ເອ ລາວ ແອ ແຄັດເທີຣິ່ງ, ຊີ ແອນດ໌ ເອເບເກີຣີ່ ແລະ ຊີ ແອນດ໌ ເອ ມາຍນິງ. ລະບົບການບໍລິຫານແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານບົນພື້ນຖານສິດ ແລະ ໜ້າທີ່, ມີການແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ມີການວາງແຜນງານອັນລະອຽດ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາ​ຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບອາຫານປອດໄພ ພ້ອມທັງເຮັດວຽກເປັນໝູ່ເປັນກຸ່ມຢ່າງເອກະພາບ.