ຊີ ແອນດ໌ ເອ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

c&n_mining_logo

ສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນ, ຂູດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຄຳ ແລະ ແຮ່ທາດຕິດພັນ

CCF19122015_0000

CCF19122015_0001