ຊີ ແອນດ໌ ເອ ລາວ ແອຣ໌ ແຄັດເທີຣິງ

logo
         C&A Lao Air Catering ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາຂາ Catering ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ອາຫານ ແລະ ເຂົ້າໜົມໃກ່ແກ່ ສາຍການບິນລາວ (Lao Airlines) ພ້ອມກັບສາຍການບິນອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ .