ເຂົ້າໜົມເຄັກ

» ເຄັກໝາກໄມ້

ເຄັກສະຕໍເບີຣີ່
ເຄັກໝາກພ້າວ
ເຄັກບລູເບີຣີ່
ເຄັກເບັຣກຟໍເຣັດສ໌

» ເຄັກຕາມເທດສະການ
» ເຄັກຮູບພາບ
       ສະບາຍດີໂຮງງານຂອງພວກເຮົາຮັບເຮັດເຄັກພ້ອມປະກອບກັບຮູບພາບຂອງທ່ານ ແລະ ສາມາດເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຕາມທີ່ທ່ານສັ່ງໄດ້ຖ້າລູກຄ້າຜູ້ໃດມີຄວາມສົນໃຈສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາກາລຸນາຕິດຕໍ່ຫາໂຮງງານ C&A ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີທີ່ຢູ່: ບ້ານໜອງໜ່ຽງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາມາດໂທຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີໂທ:0305326858, ອີເມວ: contact@cna.com.la .
» ເຄັກ VIP

ເຄັກບູເບີຣີ່
ເຄັກສະຕໍເບີຣີ່ໂຍເກິດ
ເຄັກເຊີຣີ່ຊ໊ອກໂກແລັດຂາວ
ເຄັກຊາຂຽວ


ເຄັກຊ໊ອກໂກແລັດອາມ໋ອນ
ເຄັກຊ໊ອກໂກແລັດສະຕໍເບີຣີ່ສະໄລ້
ເຄັກບຣາວນີ່
ເຄັກພຸດດີ້ງບລູເບີຣີ່

» ເຄັກຊີດສ໌ ແລະ ມູດສ໌ເຄັກ

ເຄັກມູດສ໌ເຈວລີ້ໝາກໄມ້
ພາຍບລູເບີຣີ່
ເຄັກໂອລີໂອຊີດສ໌
ເຄັກສະຕໍເບີຣີ່ໂຢເກິດ


ເຄັກມູດສ໌ເຊີຣີ່ໝາກມ່ວງ
ເຄັກມູດສ໌ໝາກມ່ວງ
ເຄັກກາເຟຂາວ
ເຄັກບລູເບີຣີ່ມິສຸ