I.ຄວາມເປັນມາ

         ຊີ ແອນດ໌ ເອ ເບເກີຣີ ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດການຜະລິດເຂົ້າຈີ່ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 25 ປີ ມີປະສົບປະການໃນການຜະລິດເຂົ້າຈີ່ ເຄ້ກ ແລະຄຸກກີ້ໃນ ສປປ ລາວມາຢ່າງຍາວນານ. ຜູ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງ ຄື ທ່ານນາງ ສົມຈິດ ວົງສຳອາງ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຜະລຶດຂາຍທີ່ບ້ານຂອງໂຕເອງໃນປີ 1990 ແລະໄດ້ຂະຫຍາຍການບໍລິການໂດຍການຂາຍຮ່ວມກັນກັບກາເຟ ເຄັກ ແລະ ຄຸກກີ້ ໃນງານປະຊຸ່ມຕ່າງ ໆ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວເລີ່ມມີການຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ກັບຮ້ານມິນິມາດ ແລະ ຮ້ານຂາຍຂອງຊຳທົ່ວໄປ.ໃນປີ 2001 ທາງບໍລິສັດໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກສາຍການບິນລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ຜະລິດອາຫານແລະເຂົ້າໜົມໃຫ້ກັບທາງສາຍການບິນເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຕັ້ງແຕ່ສາຍການບິນລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທ່ຽວບິນລະຫວ່າງປະເທດ ການຜະລິດຂອງບໍລຶສັດໄດ້ຂະຫຍາຍເພີ່ມຂຶ້ນຈົນນຳມາສູ່ການເປີດໂຮງງານໃຫມ່ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງໃນປີ 2007 ແລະໄດ້ເປີດໂຮງງານທີ່ແຂວງປາກເຊໃນປີ 2009 ເພື່ອໃຫ້​ພຽງ​ພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສາຍການບິນໃນປະເທດລາວ ແລະ ສາຍການບິນຕ່າງປະເທດ.

     ໂຮງງານໄດ້ມີການປັບປຸ່ງວິທີການຜະລິດເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍການຈັດລະບົບການຜະລິດໃນທຸກພື້ນທີ່ການເຮັດວຽກ.

 1. ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມໃນການຜະລິດອາຫານຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ
 2. ໃຊ້ຫຼັກ 5S (5ສ) ໃນການປະຕິບັດງານ
 3. ດຳເນີນການຜະລິດຕາມລະບົບ GMP
II. ພາລະກິດ
 • ເພື່ອຂະ​ຫຍາຍການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສາກົນ
 • ເພື່ອເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງສາຍການບິນໃນການຜະລິດອາຫານສຳຫຼັບທ້ຽວບິນ
 • ເພື່ອເປັນທີ່ 1 ໃນການຜະລຶດອາຫານ ແລະ ເບເກີຮີ່ໃນງານຈັດລ້ຽງທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາຄຶເປັນບໍລິສັດຜະລິດອາຫານ ແລະ ເຂົ້າໜົມທີ່ດີຊື່ງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນມາດຕະຖານ
III. ວິສັຍທັດ
 • ຊີ ແອນດ໌ ເອ ມີມຸມມອງໃນການເປັນບໍລິສັດຜະລິດອາຫານຊັ້ນນຳທັງໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການທຳງານທີ່ມີລະບົບຄວາມປອດໄພຕາມມາດຕະຖານ GMP
 • ຄ່ານິຍົມຫຼັກ
 • ເຮົາສົ່ງມອບບໍລິການທີ່ດີມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ
 • ເຮົາດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດເປັນທຳ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ
 • ເຮົາມຸ່ງມັ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປັບປຸ​່ງບໍລິສັດຢູ່ສະເໝີ
 • ເຮົາທຳງານຢ່າງໜັກ ຂະ​ຫຍັນ ແລະເຊື່ອໃນງານທີ່ທຳເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕ
 • ເຮົາເຊື່ອໃນຄວາມຮູ້ ແລະ ລະບົບການທຳງານຂອງ ຊີ ແອນ ເອ